Beneficiar | Fit Tour
 
RSS Twitter Facebook

Beneficiar

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava este de peste 20 de ani cea mai veche şi cea mai reprezentativă organizaţie a întreprinzătorilor din judeţul Suceava.

Înfiinţată în 1990 şi parte integrantă a sistemului cameral naţional, CCI SUCEAVA a primit reconfirmarea prin Legea nr. 335/2007 ca singura organizaţie neguvernamentală de utilitate publică, cu caracter autonom, a cărei strategie este orientată către crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

ATRIBUTII PRINCIPALE

a) sprijina autoritatile administratiei publice locale in scopul dezvoltarii economico-sociale a zonei;

b) sprijina membrii lor in relatia economica cu reprezentantele oficiale ale altor state, cu consulatele si organismele din strainatate, similare camerei judetene;

c) reprezinta si apara interesele comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile romane si cu organizatii similare din strainatate;

d) prezinta propuneri institutiilor abilitate privind promovarea de proiecte de acte normative in domeniul de activitate, pe care le transmit, la cerere sau din proprie initiativa;

e) elibereaza, la cerere, cu respectarea normelor legale in vigoare si a competentelor stabilite pentru alte institutii, certificate de origine a marfurilor, certificate privind uzantele comerciale, firmele inscrise, adnotarile si modificarile in situatia juridica a firmelor, precum si certificate ce atesta existenta unor incidente comerciale;

f) elaboreaza, la nivel sectorial si de ansamblu, studii si analize economice la solicitarea celor interesati;

g) promoveaza in comunitatea de afaceri standardele comerciale si industriale ale Uniunii Europene;

h) realizeaza baze de date cuprinzand toate informatiile utile comerciantilor in exercitarea activitatii lor, desfasoara activitati de informare, documentare si consultanta in afaceri; tin si valorifica, in interesul imbunatatirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;

i) organizeaza activitatea de solutionare a litigiilor comerciale si civile prin mediere si arbitraj ad-hoc si institutionalizat;

j) avizeaza existenta cazurilor de forta majora si influenta acestora asupra executarii obligatiilor comerciantilor;

k) redacteaza si publica buletinul camerei judetene, cataloage, anuare sau alte publicatii de informare, documentare si reclama comerciala;

l) organizeaza si administreaza targuri, expozitii, saloane, forumuri de afaceri, actiuni de parteneriat economic in tara si in strainatate, in locatii proprii, concesionate sau inchiriate;

m) organizeaza anual topul firmelor si topul investitorilor, recompensand eforturile comerciantilor;

n) desfasoara activitati de asistenta si consultanta pentru comercianti pe cheltuiala acestora, dupa cum urmeaza:

1. indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;

2. indrumarea pentru completarea corecta a cererii de inregistrare si a formularelor tipizate specifice activitatii registrului comertului;

3. tehnoredactarea cererii de inregistrare;

4. proiectarea si executia siglei si a emblemei pentru firme;

5. redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege;

6. redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului;

7. depunerea cererii de inregistrare si a documentelor insotitoare la registrul comertului;

o) indeplinesc si alte atributii, conform prevederilor legale si statutului propriu.

p) organizează, in conditiile legii, institutii de invatamant preuniversitare, cum ar fi: scoli comerciale, scoli industriale si de meserii;

r) organizează cursuri de perfectionare in domeniile comercial si industrial;

s) instituie burse de studii si practica comerciala si industriala si sa acorde, din fonduri proprii sau atrase, premii de performanta;

Pachetul integrat de servicii „One Stop Office” al:

servicii1 Beneficiar

Înfiinţări firme, şcoala de afaceri, finanţări europene, expoziţii, misiuni economice, topul firmelor, arbitraj commercial, central regional OSIM, Asociaţia Română de Standardizare, Virtual Office