Invitatie la cursul de Agent de turism-Ghid | Fit Tour
 
RSS Twitter Facebook

Invitatie la cursul de Agent de turism-Ghid

Postat: 22 October 2012 | Cursuri,Noutati   

 

Agent de turism – Ghid

clip image002 Invitatie la cursul de Agent de turism Ghid

Cui se adresează?

- Persoanelor interesate să lucreze ca ghid turistic.

-   Persoanelor care lucrează deja în domeniu dar doresc să îşi actualizeze şi/sau aprofundeze cunoştinţele.

 

Ce obţii?

- Certificat de calificare profesională Agent de turism – Ghid eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

- Cunoştinţe moderne de conducere şi coordonare a grupurilor de turişti.

 

De ce să participi?

Cursul îţi propune o abordare interactivă cu profund caracter practic în elaborarea şi derularea programelor turistice, analiza şi identificarea abilităţilor şi cunoştinţelor necesare unui ghid în turism – esenţiale pentru optimizarea şi responsabilizarea alocării resurselor şi îndeplinirii obiectivelor programului.

 

Abilităţi dobândite

În urma participării la curs, conform Ghidului Ocupaţiilor din România, ghidul în turism va acoperi principalele domenii de cunoştinţe necesare practicării acestei ocupaţii, cum ar fi:

-   Geografie şi istorie

-   Formalităţi pentru obţinerea permisului de intrare şi durata şederii în diverse ţări

-   Abilităţi de predare şi prelegere a informaţiilor de interes turistic, cât şi de furnizare verbală a unor informaţii comune

-   Abilităţi de gestionare şi organizare a unui sejur turistic complet

-   Cunoştinţe în negocierea şi încheierea de tranzacţii şi acorduri, atât cu clienţii cât şi cu ceilalţi actori din turism

-   Cunoaşterea psihologiei umane şi interpretarea dorinţelor şi nevoilor clienţilor

 

Tematica cursului

-       Lucrul în echipă

-       Asigurarea respectării normelor SSM şi PSI

-       Întocmirea schiţei primare a activităţilor turistice

-       Oferirea informaţiilor de interes turistic

-       Asigurarea unui climat favorabil turiştilor

-       Coordonarea activităţii turistice

-       Derularea activităţilor administrative

-       Întocmirea programelor opţionale

-       Gestionarea fondurilor alocate activităţii

-       Asigurarea formalităţilor la trecerea frontierei

-       Elaborarea raportului final

-       Administrarea şi transmiterea documentelor

-       Prospectarea pieţei turistice

-       Întocmirea programelor turistice şi a analizelor de preţ aferente

-       Promovarea produsului turistic

-       Valorificarea produsului turistic

-       Încheierea contractelor cu prestatorii de servicii şi clienţi

-       Valorificarea poliţelor de asigurare

-       Operarea cu valută şi cu cărţi de credit

-       Urmărirea efectuării plăţilor

-       Întocmirea situaţiilor financiare

 

Durata cursului este de 1080 ore, din care:

Pregătire teoretică – 360 ore

Activitate practică la cele mai prestigioase agenţii de turism – 720 ore

 

Acte necesare pentru înscriere:

Certificat de naştere – copie

Buletin/carte de identitate – copie

Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie

Curriculum Vitae

Ultima diplomă obţinută – copie

Condiţii de înscriere:

Absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională

Abilităţi de comunicare şi muncă în echipă

 

Metoda de training folosită este CEFE (Competency based Economies through Formation of Enterprise), metodă interactivă ce presupune un set de instrumente de training special create pentru a stimula intervenţiile pozitive în procesul de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mari.