Tehnician in turism | Fit Tour
 
RSS Twitter Facebook

Tehnician in turism

Postat: 05 October 2010 | Cursuri   

tehnic1 Tehnician in turism

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava în calitate de Beneficiar al proiectului strategic Fit to Tourism – FIT TOUR vă invită să participaţi la cursurile de formare profesională din domeniul turismului. şi împreună cu partenerii proiectului: SC Consulting Group SRL Suceava, SC Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL din Bucureşti, Asociaţia pentru Turism Bucovina, Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Neamţ şi Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Maramureş

Obiectivul  general al proiectului vizează valorificarea şi îmbunătăţirea calităţii capitalului uman din sectorul turistic în regiunile de Nord- Est şi Nord- Vest a României, prin realizarea de programe de formare profesională continuă urmărind îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor şi creşterea calităţii serviciilor turistice.

Tehnician în turism

Suceava Piatra Neamţ Baia Mare
Invitatie
Invitatie Invitatie
Formular de inscriere Formular de inscriere Formular de inscriere

Cursurile sunt autorizate CNFPA iar absolvenţii vor primi un certificat de calificare emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului .

Înscrierile se fac în baza Formularului de Înscriere completat şi semnat pe care îl puteţi transmite cu cel târziu 5 zile înainte de începerea cursului.

Galerie Foto

..ijcl.org.. He suggests a find out law making custom college essays prohibitive for persons suffering from gonorrhea or syphilis in any the infectious stages contract marriage. He also pays dissertation binding service considerable attention the tuberculosis problem. In hydrocele the base the tumor below, in spermatocele usually above. A milky fluid obtained aspiration usually speaks http://ijcl.org/helping-others-essays/ for spermatocele. ..111..